Murstensfacader

Murstensfacader, der er angrebet af alger, er altid fugtige, da algesporrer gror ind i murstenen. Derved er der stor risiko for frostsprængning og afskalning af sten.

FliseRenseren vurderer, hvilken behandling, der er bedst for din facade, alt efter hvilket materiale, den består af. Der er stor forskel på hårdhed i mursten og de kræver forskellig behandling.

FliseRenseren anbefaler altid en grundig imprægnering af stenene efter rensning. Det sikrer, at facaden holder sig pæn og algefri fremover.
Jeg anbefaler, at lodrette facader imprægneres hvert andet år.

Jeg renser og algebehandler alle typer af mursten, både på vandrette og lodrette flader i hele Østjylland.